ΟΡΟΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για να γίνει κράτηση θέσης θα πρέπει να εξοφληθεί το κόστος συμμετοχής.

Η εξόφληση γίνεται μόνο με μετρητά στον χώρο του ART LAB THINK OF SERIFOS 

Η εξόφληση του κόστους συμμετοχής θα πρέπει να γίνει το αργότερο μια εβδομάδα πριν την έναρξη των μαθημάτων.

Σε περίπτωση ακύρωσης της συμμετοχής για οποιονδήποτε λόγο ή απουσίας µε πρωτοβουλία του συμμετέχοντα δεν προβλέπεται επιστροφή χρημάτων. Ωστόσο παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς της εισφοράς σε οποιοδήποτε μάθημα/εργαστήριο του ίδιου ή επόμενου κύκλου.

Σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης του μαθήματος/εργαστηρίου με ευθύνη του διοργανωτή επιστρέφεται το σύνολο του ποσού που έχει καταβληθεί ή παρέχεται η δυνατότητα μεταφοράς σε άλλο μάθημα/εργαστήριο.

Στην τιμή περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%