"Τεκτονικές συναρτήσεις"

Απολίθωμα ενός απώτατου παρελθόντος ανάμεσα στα στρώματα του γήινου κελύφους του κόσμου μας.

Σπαράγματα του εντός έτσι όπως μας αποκαλύπτονται στις ρωγμές της αιώνιας ύλης

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
ΦΩΤΟ Δαυιδ

Δαυίδ Παπαπούλιος