Ένα ποίημα ….
Μητέρα των μητέρων μας,
Ζωντανή εφήμερα,
Νεκροταφείο της ζωής,
Κούνια του θανάτου,
Φύλακας των θησαυρών,
Πηγή των χρωμάτων,
Οι ρωγμές και η δύναμή σου,
Καρτερική,
Παθιασμένη και ακλόνητη,
Θεϊκή παρουσία.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
FB_IMG_1719828684627

Alice Nadjarian