Χείρ

Η έμπνευση ήρθε αφήνοντας τα χέρια να κυλήσουν πάνω στον πηλό. Τα χέρια που δημιουργούν απελευθερώνουν, αποκαλύπτουν κρυμμένες πτυχές της ύπαρξής μας. Το αποτέλεσμα εξέπληξε και εμένα την ίδια, τόσα σύμβολα, τόσες εικόνες. Ο βυθός, η γη, η μήτρα ….. Γι αυτό όχι δια χειρός μόνο χειρ.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
maria_bougiatioti

Μαρία Μπουγατιώτη