“Κυψέλη”

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
image001

Μίρκα Δραπανιώτου