Χωρίς τίτλο

Η εσωτερική πορεία του κάθε ανθρώπου. Ο κύκλος συμβολίζει τον κάθε κύκλο της ζωής μας. Οι απώλειες μας, τα τραύματά μας, οι χαρές μας, όλες αυτές οι εμπειρίες επίπονες ή ανώδυνες που μας βοηθούν να αντιληφθούμε, να αναγνωρίσουμε και να αποδεχτούμε το ποιοι είμαστε. Με τα φωτεινά και σκοτεινά σημεία της προσωπικότητάς μας.

Σε όλα μου τα γλυπτικά έργα ξεκινώ πάντα από έναν κύκλο. Η αρχή της δημιουργίας, το σύμβολο της μεταμόρφωσης. Στο συγκεκριμένο έργο στον Εξωτερικό κύκλο αποτυπώνονται οι «νεφέλες» της ζωής μας, το πώς μας βλέπουν οι άλλοι, λείους, απαλούς «δουλεμένους». Εσωτερικά του κύκλου έχουν τοποθετηθεί λεπτά φύλλα πηλού. Το κάθε φύλλο συμβολίζει και μία εμπειρία που μέσα στον καθένα γράφει μοναδικά και είναι αόρατη για όσους μένουν στην επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΣ
photo

Λουκία Αρκουλάκη